70: Voeding in de zwangerschap met Aileen de Vogel

Verloskundig Baken
Verloskundig Baken
70: Voeding in de zwangerschap met Aileen de Vogel
/

AFLEVERING OMSCHRIJVING

In deze podcast praten we met Aileen de Vogel. Zij is diëtist en voedingsdeskundige, geeft les en heeft zich inmiddels toegerust op vrouwen én mannen met een kinderwens en op voeding tijdens de gehele zwangerschap. In aflevering 61 spraken we al met haar over voeding bij een kinderwens en in de vroege zwangerschap, maar er was vraag naar een vervolg! Daarom gaan we in deze aflevering met haar doorpraten over voedingsadviezen voor de rest van de zwangerschap. Daarbij komen vragen aan bod wat een een zwangere beter kan mijden en van welke voedingsstoffen moet ze juist wel genoeg binnenkrijgen? Veel luisterplezier!

Shownotes, doneren, of meer info over Verloskundig Baken: www.verloskundigbaken.nl

GASTEN

Aileen De Vogel

Diëtist

Je kan haar hier vinden op Linkedin.

Instagram: @dietistaileendevogel

www.aileendevogel.nl

fotografie: Prisca Visser

SHOWNOTES

Voeding vóór en in de vroege zwangerschap

interessante documentatie/links

Voedingscentrum en ZwangerHapp

Aanbevelingen zwangere vrouwen gezondheidsraad, grondslag wat door voedingscentrum vertaald is naar praktische aanbevelingen en bijv. de app zwangerhapp.

Het programma Slimmer zwanger.

Opzoek naar een diëtiste met specifieke specialisatie: “vind een diëtist functie” van de NVD – hier kun je bijvoorbeeld selecteren op doelgroep zwangerschap of op aandoening DMG, PCOS, Endometriose.

Kwaliteit waarborg, diëtist is een beschermde titel die je krijgt na afstuderen, daarnaast is er een soort BIG > Kwaliteitsregister Paramedici. Daarin moet je net als bij de BIG elke 5 jaar bewijs aanleveren van gevolgde scholingen, werkervaring etc. Dan mag je jezelf ook kwaliteit geregistreerd noemen.

Vergoeding diëtist

ACHTERGROND VAN DE PODCAST

Met deze podcast willen we een podium geven aan vernieuwende onderwerpen binnen de geboortezorg. Hiermee willen we het gesprek opgang brengen en zorgverleners binnen de geboortezorg inspireren.

Verloskundig Baken presentatoren zijn: Kirsten Schatorjé en Myrna Knol

De klankbordgroep wordt gevormd door Jolanda Liebregts, Rachel Reintjes, Karika van Hemert, Marlou Dankers en Esther Feijen – de Jong, Manon Vriezen, Susan Uijttewaal en Kelly de Jong.

Peters Datapraatje wordt mogelijk gemaakt door Peter Achterberg

Editing: Joost Dikker Hupkes

Zeegeluiden en muziek van Zapsplat

Je kan ons vinden op:

www.verloskundigbaken.nl

Linkedin: Verloskundig Baken

Instagram: @verloskundig_baken

Facebook: Verloskundig Baken

Twitter: @verloskundigb

Wil je ons steunen dan kan dat met een kleine maandelijkse bijdrage via petje.af en ook door een eenmalige donatie via deze link.

63: Baringshoudingen met Kirsten Straathof

Verloskundig Baken
Verloskundig Baken
63: Baringshoudingen met Kirsten Straathof
/

AFLEVERING OMSCHRIJVING

We gaan vandaag weer lekker praktisch in gesprek: dit keer over baringshoudingen. Welke impact hebben deze op de beleving van je bevalling? Waarom motiveren we mensen om van houding te wisselen? En wat levert dit op? Moet je altijd van houding veranderen? Of is het ook prima om “gewoon” op je rug te bevallen? We praten hierover met Kirsten Straathof, verloskundige en klinisch epidemioloog. Zij heeft haar masterthesis van de epidemiologie geschreven over baringshoudingen en heeft de laatste inzichten voor ons.

Shownotes, doneren, of meer info over Verloskundig Baken: www.verloskundigbaken.nl

GASTEN

Kirsten Straathof

Verloskundige en klinisch epidemioloog MsC

Je kan haar hier vinden op Linkedin.

SHOWNOTES

Baringshoudingen

interessante documentatie/links

De in de podcast genoemde website als onderdeel van het twintig project: Wee o wee

Voorlichtingsmateriaal over baringshoudingen op www.deverloskundige.nl

Instagram inspiratie over verschillende bevallingshoudingen

Inspiratie afbeeldingen van verloskamers in Denemarken.

ACHTERGROND VAN DE PODCAST

Met deze podcast willen we een podium geven aan vernieuwende onderwerpen binnen de geboortezorg. Hiermee willen we het gesprek opgang brengen en zorgverleners binnen de geboortezorg inspireren.

Verloskundig Baken presentatoren zijn: Kirsten Schatorjé en Myrna Knol

De klankbordgroep wordt gevormd door Jolanda Liebregts, Rachel Reintjes, Karika van Hemert, Marlou Dankers en Esther Feijen – de Jong, Manon Vriezen, Susan Uijttewaal en Kelly de Jong.

Peters Datapraatje wordt mogelijk gemaakt door Peter Achterberg

Editing: Joost Dikker Hupkes

Zeegeluiden en muziek van Zapsplat

Je kan ons vinden op:

www.verloskundigbaken.nl

Linkedin: Verloskundig Baken

Instagram: @verloskundig_baken

Facebook: Verloskundig Baken

Twitter: @verloskundigb

Wil je ons steunen dan kan dat met een kleine maandelijkse bijdrage via petje.af en ook door een eenmalige donatie via deze link.

62: Continuïteit van zorgverlener met Renate Simmelink

Verloskundig Baken
Verloskundig Baken
62: Continuïteit van zorgverlener met Renate Simmelink
/

AFLEVERING OMSCHRIJVING

Vandaag gaan we het hebben over continuïteit van zorgverlener. Eentje die al lang op ons wensenlijstje staat! Waarom? Omdat het een onderwerp is die ook vaak genoemd wordt in de capaciteitsvraagstukken. In hoeverre kan je door continuïteit van zorgverlener in te voeren, de druk op de tweede lijn verkleinen, met minder verwijzingen en interventies? En wat is continuïteit van zorgverlener nou eigenlijk precies? Hoe kan je dit organiseren, ook in een grotere praktijk? Of is het synoniem aan caseloadwerken. Kan je in een ziekenhuis ook continuïteit geven?

Onze gast voor deze podcast is Renate Simmelink. Renate is (klinisch) verloskundige en heeft zich inmiddels ook toegerust op wetenschappelijk onderzoek naar continuïteit van zorgverlener. Er wordt veel gezegd en geschreven over dit onderwerp maar wij willen het heel graag van Renate horen hoe het echt zit. We zijn heel benieuwd!

Shownotes, doneren, of meer info over Verloskundig Baken: www.verloskundigbaken.nl

GASTEN

Renate Simmelink

(klinisch) Verloskundige, MSc

Je kan haar hier vinden op Linkedin.

SHOWNOTES

Continuïteit van zorgverlener

interessante documentatie/links

 

Allereerst het artikel van Hannah de Klerk. Een van de redenen die door vrouwen werd genoemd voor het niet noemen van hun NSE, was dat de zorgverlener daar geen goede/geschikte omstandigheden voor creëerde. Je kan je voorstellen dat wanneer het vertrouwen groeit in de relationele continuïteit, dat die omstandigheden zich sneller voor zullen doen.

(Non-)disclosure of lifetime sexual violence in maternity care: Disclosure rate, associated characteristics and reasons for non-disclosure | PLOS ONE

 

 

Ten aanzien van het verminderen van de verwijscijfers en verminderen van interventies zonder verlies van kwaliteit:

 

Een mooi kwalitatief artikel, die laat zien dat relationele continuïteit leidt tot vertrouwen, wat een direct effect heeft op hoe de bevalling verloopt en wordt ervaren.

Journey to Confidence: Women’s Experiences of Pain in Labour and Relational Continuity of Care – Leap – 2010 – Journal of Midwifery & Women’s Health – Wiley Online Library

 

Dit artikel van Pien Offerhaus, welke een significante variatie laat zien in verwijzingen tussen eerstelijns verloskundigenpraktijken. Tevens laten ze zien dat met de verwijzingen, de hoeveelheid interventies stijgen zonder verbetering van de uitkomsten (en je kunt je afvragen wat het doet op de tevredenheid).

Variation in referrals to secondary obstetrician-led care among primary midwifery care practices in the Netherlands: a nationwide cohort study – PMC (nih.gov)

 

En dan het artikel, eveneens van Pien Offerhaus, welke laat zien dat caseload zorg geassocieerd is met minder verwijzingen. Tevens is de kans groter op een spontane vaginale baring en thuisbevalling, terwijl de kans op een inleiding, kunstverlossing en sectio kleiner is. Er werd geen verschil gevonden in perinatale uitkomsten, wat laat zien dat deze vorm van zorg net zo veilig is.

Women’s characteristics and care outcomes of caseload midwifery care in the Netherlands: a retrospective cohort study – PMC (nih.gov)

 

En het artikel van Yvonne Kuipers, waarmee ook zij laat zien dat de kans op verwijzen kleiner is wanneer je in een kleiner team onder zorg bent. Net zoals Pien Offerhaus, heeft zij laten zien dat het verwijzen an sich al grotere kans geeft op pijnstilling en sectio.

The comparison of birth outcomes and birth experiences of low-risk women in different sized midwifery practices in the Netherlands – ScienceDirect

 

Onderstaand artikel van Project 20, waar onderzoek is gedaan onder vrouwen in kwetsbare omstandigheden in Engeland, laat zien dat de kans op een laag geboortegewicht en vroeggeboorte groter was bij standaard zorg vergeleken met continuïteit.

Project20: Does continuity of care and community-based antenatal care improve maternal and neonatal birth outcomes for women with social risk factors? A prospective, observational study | PLOS ONE

 

 

Ten aanzien van de tevredenheid onder vrouwen:

 

Changing Childbirth: a pilot project – Hicks – 2003 – Journal of Advanced Nursing – Wiley Online Library

 

Continuity of care by a primary midwife (caseload midwifery) increases women’s satisfaction with antenatal, intrapartum and postpartum care: results from the COSMOS randomised controlled trial – PMC (nih.gov)

 

 

Ten aanzien van de werktevredenheid/vermindering uitstroom onder verloskundigen:

 

Het volgende artikel, welke wetenschappelijke onderbouwing geeft voor wat we in de podcast ook al aangaven: het werkt zo veel prettiger als je iemand al kent!

Factors associated with midwives’ job satisfaction and intention to stay in the profession: An integrative review – Bloxsome – 2019 – Journal of Clinical Nursing – Wiley Online Library

 

En onderstaande artikel laat zien dat verloskundigen veel satisfactie halen uit het werken in caseload modellen (wat niet altijd solo is).

Job satisfaction and sustainability of midwives working in caseload models of care: An integrative literature review – ScienceDirect

Bovenstaande artikelen beschrijven allebei dat het gevoel van autonomie en de mogelijkheid om zelf je eigen tijd in te delen als grote voordelen worden ervaren die bijdragen aan de werktevredenheid.

ACHTERGROND VAN DE PODCAST

Met deze podcast willen we een podium geven aan vernieuwende onderwerpen binnen de geboortezorg. Hiermee willen we het gesprek opgang brengen en zorgverleners binnen de geboortezorg inspireren.

Verloskundig Baken presentatoren zijn: Kirsten Schatorjé en Myrna Knol

De klankbordgroep wordt gevormd door Jolanda Liebregts, Rachel Reintjes, Karika van Hemert, Marlou Dankers en Esther Feijen – de Jong, Manon Vriezen, Susan Uijttewaal en Kelly de Jong.

Peters Datapraatje wordt mogelijk gemaakt door Peter Achterberg

Editing: Joost Dikker Hupkes

Zeegeluiden en muziek van Zapsplat

Je kan ons vinden op:

www.verloskundigbaken.nl

Linkedin: Verloskundig Baken

Instagram: @verloskundig_baken

Facebook: Verloskundig Baken

Twitter: @verloskundigb

Wil je ons steunen dan kan dat met een kleine maandelijkse bijdrage via petje.af en ook door een eenmalige donatie via deze link.

61: Voeding vóór en in de vroege zwangerschap met Aileen de Vogel

Verloskundig Baken
Verloskundig Baken
61: Voeding vóór en in de vroege zwangerschap met Aileen de Vogel
/

AFLEVERING OMSCHRIJVING

Over de invloed van voeding op het dagelijks leven wordt steeds meer bekend. In deze podcast praten we met Aileen de Vogel, zij is diëtist en voedingsdeskundige, geeft daarin ook les en begeleidt mensen die zwanger willen worden of al zijn. Kan je met voeding de kans op zwanger worden beïnvloeden? Is er voor een vrouw met een kinderwens nou echt zoveel dat ze niet mag hebben? Of juist wel moet eten? Kan je als partner nog wat doen om je vruchtbaarheid te beïnvloeden? Vandaag gaan wij het met haar hebben over adviezen, fabels en feiten, rondom voeding vóór en ín de vroege zwangerschap.

Shownotes, doneren, of meer info over Verloskundig Baken: www.verloskundigbaken.nl

GASTEN

Aileen De Vogel

Je kan haar hier vinden op Linkedin.

Instagram: @dietistaileendevogel

www.aileendevogel.nl

fotografie: Prisca Visser

SHOWNOTES

Voeding vóór en in de vroege zwangerschap

interessante documentatie/links

Uiteraard Voedingscentrum en ZwangerHapp

Aanbevelingen zwangere vrouwen gezondheidsraad, grondslag wat door voedingscentrum vertaald is naar praktische aanbevelingen en bijv. de app zwangerhapp.

Het programma Slimmer zwanger.

Opzoek naar een diëtiste met specifieke specialisatie: “vind een diëtist functie” van de NVD – hier kun je bijvoorbeeld selecteren op doelgroep zwangerschap of op aandoening DMG, PCOS, Endometriose.

Kwaliteit waarborg, diëtist is een beschermde titel die je krijgt na afstuderen, daarnaast is er een soort BIG > Kwaliteitsregister Paramedici. Daarin moet je net als bij de BIG elke 5 jaar bewijs aanleveren van gevolgde scholingen, werkervaring etc. Dan mag je jezelf ook kwaliteit geregistreerd noemen.

Vergoeding diëtist

ACHTERGROND VAN DE PODCAST

Met deze podcast willen we een podium geven aan vernieuwende onderwerpen binnen de geboortezorg. Hiermee willen we het gesprek opgang brengen en zorgverleners binnen de geboortezorg inspireren.

Verloskundig Baken presentatoren zijn: Kirsten Schatorjé en Myrna Knol

De klankbordgroep wordt gevormd door Jolanda Liebregts, Rachel Reintjes, Karika van Hemert, Marlou Dankers en Esther Feijen – de Jong, Manon Vriezen, Susan Uijttewaal en Kelly de Jong.

Peters Datapraatje wordt mogelijk gemaakt door Peter Achterberg

Editing: Joost Dikker Hupkes

Zeegeluiden en muziek van Zapsplat

Je kan ons vinden op:

www.verloskundigbaken.nl

Linkedin: Verloskundig Baken

Instagram: @verloskundig_baken

Facebook: Verloskundig Baken

Twitter: @verloskundigb

Wil je ons steunen dan kan dat met een kleine maandelijkse bijdrage via petje.af en ook door een eenmalige donatie via deze link.

60: Pre- en perinatale psychologie met Anna Verwaal

Verloskundig Baken
Verloskundig Baken
60: Pre- en perinatale psychologie met Anna Verwaal
/

AFLEVERING OMSCHRIJVING

In deze podcast gaan we het met Anna Verwaal hebben over pre- en perinatale psychologie. Anna is geboorteconsulente, verpleegkundige met moeder- & kindspecialisatie en lactatie-educator. Inmiddels heeft zij zich helemaal toegerust op de pre- en perinatale begeleiding van ouders en vooral ook kinderen. Zij geeft workshops, houdt lezingen wereldwijd, TED-talks en is nu bij ons te gast. Wij mogen haar alles vragen en zijn natuurlijk heel benieuwd naar wat wij als geboortezorgverleners kunnen doen in onze begeleiding. Heeft ze praktische tips die we kunnen toepassen of zijn er dingen die we juist niet moeten doen? Veel luisterplezier!

Shownotes, doneren, of meer info over Verloskundig Baken: www.verloskundigbaken.nl

GASTEN

Anna Verwaal

Je kan haar hier vinden op Linkedin.

ACHTERGROND VAN DE PODCAST

Met deze podcast willen we een podium geven aan vernieuwende onderwerpen binnen de geboortezorg. Hiermee willen we het gesprek opgang brengen en zorgverleners binnen de geboortezorg inspireren.

Verloskundig Baken presentatoren zijn: Kirsten Schatorjé en Myrna Knol

De klankbordgroep wordt gevormd door Jolanda Liebregts, Rachel Reintjes, Karika van Hemert, Marlou Dankers en Esther Feijen – de Jong, Manon Vriezen, Susan Uijttewaal en Kelly de Jong.

Peters Datapraatje wordt mogelijk gemaakt door Peter Achterberg

Editing: Joost Dikker Hupkes

Zeegeluiden en muziek van Zapsplat

Je kan ons vinden op:

www.verloskundigbaken.nl

Linkedin: Verloskundig Baken

Instagram: @verloskundig_baken

Facebook: Verloskundig Baken

Twitter: @verloskundigb

Wil je ons steunen dan kan dat met een kleine maandelijkse bijdrage via petje.af en ook door een eenmalige donatie via deze link.

59: Hechten en secundair sluiten met Jan Willem de Leeuw

Verloskundig Baken
Verloskundig Baken
59: Hechten en secundair sluiten met Jan Willem de Leeuw
/

AFLEVERING OMSCHRIJVING

In deze aflevering spreken wij met gynaecoloog Jan Willem de Leeuw. Hij heeft zich gespecialiseerd in verloskunde en de bekkenbodem. Daar hoort dan ook bij het hechten en secundair sluiten van rupturen en episiotomieën, super interessant! De bekkenbodem is natuurlijk een belangrijk onderwerp en daarom ging onze zesde aflevering daar al over. En in aflevering 55, een portret van een bekkenfysio, werd steeds weer gezegd wat een aanslag een ruptuur of epi op de bekkenbodem kan zijn. Daarom zijn wij extra benieuwd wat Jan Willem ons daarover kan vertellen. Wat zijn de nieuwste inzichten? Is het echt mogelijk om een episiotomie die open ligt opnieuw te hechten? En hoe kunnen we nog beter zorg dragen voor onze cliënten/patiënten als het gaat om hechten en het herstel van de bekkenbodem? Hoor het allemaal in deze inhoudelijk aflevering met veel praktische tips.

Shownotes, doneren, of meer info over Verloskundig Baken: www.verloskundigbaken.nl

GASTEN

Jan Willem de Leeuw

Gynaecoloog

Je kan hem hier vinden op Linkedin.

SHOWNOTES

Hechten en secundair sluiten

De anatomie van de bekkenbodem.

Gradering sfincter letsel

Een openstaande vagina

Artikelen

Seijmonsbergen en de Leeuw NTvG 2019 Betere training over perineumletsel is gewenst

Kluivers en de Leeuw NTOG 2022 secundair sluiten

ACHTERGROND VAN DE PODCAST

Met deze podcast willen we een podium geven aan vernieuwende onderwerpen binnen de geboortezorg. Hiermee willen we het gesprek opgang brengen en zorgverleners binnen de geboortezorg inspireren.

Verloskundig Baken presentatoren zijn: Kirsten Schatorjé en Myrna Knol

De klankbordgroep wordt gevormd door Jolanda Liebregts, Rachel Reintjes, Karika van Hemert, Marlou Dankers en Esther Feijen – de Jong, Manon Vriezen, Susan Uijttewaal en Kelly de Jong.

Peters Datapraatje wordt mogelijk gemaakt door Peter Achterberg

Editing: Joost Dikker Hupkes

Zeegeluiden en muziek van Zapsplat

Je kan ons vinden op:

www.verloskundigbaken.nl

Linkedin: Verloskundig Baken

Instagram: @verloskundig_baken

Facebook: Verloskundig Baken

Twitter: @verloskundigb

Wil je ons steunen dan kan dat met een kleine maandelijkse bijdrage via petje.af en ook door een eenmalige donatie via deze link.