Steun ons

De tijd voor het maken van een podcast investeren we graag en daarvoor kunnen we elke steun gebruiken. Deze steun helpt ons om een onafhankelijk podium te blijven en het helpt ons ook om iedere twee weken een aflevering uit te brengen. Wil je ons steunen? Dit kan op twee manieren:

– Via de website petjeaf.com kan je ons voor een klein bedrag per maand steunen.

– Je kan ons ook rechtstreeks steunen door deze link met een eenmalige donatie of gift.

Podcast maken

Hoe werkt het om een podcastaflevering te maken en hoeveel tijd kost alles? We willen daarvoor een gemiddeld beeld geven.

1 We overleggen eens per maand over de onderwerpen binnen het Baken en kiezen de onderwerpen die we willen gaan uitbrengen. Dit doen we op basis van actualiteiten en onderwerpen die aangedragen zijn door onze luisteraars.

2 Wanneer we een onderwerp gekozen hebben doen we inhoudelijke research, peilen we bij collega’s waar ze vragen over hebben en bereiden we ons voor op het gesprek.

3 Vervolgens benaderen we gast(en).

4 We hebben we een voorgesprek met de gast(en) om af te stemmen waar het gesprek over kan gaan.

5 We bereiden de opname voor met vragen en maken de opname.

6 De opnames van het gesprek gaan naar onze editor die met wat knipwerk zorgt voor een prettig te luisteren aflevering en de nodige redactie mocht de aflevering te lang zijn.

7 De edit wordt dan voorgelegd aan de gast of gasten met de vraag is dit zo oké, of zijn er dingen die je “niet gezegd wilt hebben”. Mocht dat laatste het geval zijn dan knippen we dat eruit. Op deze manier weten onze gasten dat ze zeggenschap behouden over wat ze wel of niet gezegd hebben. Daar hechten we ook aan.

8 We maken de coverart. We zoeken in elke aflevering leuke quotes die gebruikt kunnen worden voor promotie. Ook deze worden eerst aan onze gasten voorgelegd.

9 Er worden shownotes verzameld en geschreven. Voor elke aflevering maken we show notes met relevante linkjes en foto’s.

10 Als dit allemaal gebeurd is, is een aflevering klaar voor publicatie. Alles bij elkaar kost het gemiddeld zo’n 24 uur om een aflevering te maken.

Gelden verantwoording

We willen graag transparant zijn over jullie bijdrage. Zie hier de afleveringen in balkjes die zich vullen naarmate er meer sponsorgelden binnenkomen. We hopen op jullie steun om deze balkjes net zo kleurrijk gevuld te krijgen als de schijf op deze pagina. Bij voorbaat hartelijk dank! We hopen op deze manier nog vele inspirerende podcasts te kunnen maken.

2021 Winst en verliesrekening Baken

De laatste keer dat we dit hebben bijgewerkt is: zaterdag 3 september 2022

Afl 1: Kennismaking met Kirsten en Myrna
Afl 2: Kennismaking met Verloskundig Baken
Afl 3: IGO met Susanne Zuidhof
Afl 4: Centering Pregnancy met Katja van Groesen
Afl 5: Waardegedreven zorg met Matthijs Nijenhuis en Bas Nij Bijvank
Afl 6: Babyconnect met Dorine Veldhuyzen
Afl 7: Bekkenbodem met Alec Malmberg
Afl 8: Kansrijke start, een jeugdarts aan het woord met Jinke van der Put
Afl 9: Een portret van de klinisch verloskundige
Afl 10: Integrale bekostiging, in gesprek met de NZa
Afl 11: 13 wekenecho met Katia Bilardo en Francesca Bardi
Afl 12: Positieve gezondheid met Carola Penninx en Nelleke Gosker
Afl 13: Internationale verloskunde met Franka Cadée
Afl 14: Antenataal CTG in de eerste lijn
Afl 15: Kwaliteit met Jan Kremer
Afl 16: Kraamzorg op maat met Gerdien Halfman en Jolanda Vermolen
Afl 17: Portret van... een caseload verloskundige met Michelle ten Berge en Angela Verbeeten
Afl 18: Digitale gegevensuitwisseling zorgverleners in the lead met Nienke Lemstra-Idsardi, Thilo Mohns en Dorine Veldhuyzen
Afl 19: Mindfulness met Irena Veringa
Afl 20: Cijfers in de geboortezorg met Peter Achterberg
Afl 21: VR-bril met Anne-Claire Musters en Martine Wassen
Afl 22: Seksualiteit in de geboortezorg met Anneke van Loevesijn en Meike van der Velde
Afl 23: Volle verloskamers met Johan de Kat en Stephanie Penterman
Afl 24: In bad met een medische indicatie met Koen Deurloo en Bibi de Graaf-Highet
Afl 25: Verjaardagsspecial
Afl 26: Een portret van de O&G verpleegkundige met Suzan Jurrïens en Christine de Visser
Afl 27: Finse Vrouwenzorg met Sini van Schravendijk en Morac Steenhoek
Afl 28: Een portret van de anesthesist met Maartje de Gier en Simone Willems
Afl 29: Nederlandse Triagewijzer Verloskunde met Bernice Engeltjes en Esther Wesselink
Afl 30: Verlies in de eerste helft van de zwangerschap met Cindy Kirkilis Kramer en Miriam de Kreij
Afl: 31: Q&A integrale bekostiging met de KNOV, NVOG, NZa en Federatie van VSV's
Afl 32: Op weg naar de ZIG 2.0 met Jolijn Betlem
Afl 33: Baby ziet geel @home met Jolita Bekhof
Afl 34: Een portret van de Lactatiekundige met Annet Mulder en Marlinda Roes
Afl 35: Besturen in de geboortezorg met Remke Dullemond en Janine Lazet
Afl 36: Hyperemesis gravid arum met Marjolein Houben en Jessica Sinay
Afl 37: Vitamine K met Femke de Groof en Judith Groot
Afl 38: Zorgen om de druk met Esther Feijen - de Jong en Ingeborg van Dijk - Smidts
Afl 39: Zin in zorg met Ellen Mooren en Thomas Schok Rivera Gálvez