Steun ons

De tijd voor het maken van een podcast investeren we graag en daarvoor kunnen we elke steun gebruiken. Deze steun helpt ons om een onafhankelijk podium te blijven en het helpt ons ook om iedere twee weken een aflevering uit te brengen. Wil je ons steunen? Dit kan op twee manieren:

– Via de website petje.af kan je ons voor een klein bedrag per maand steunen.

– Je kan ons ook rechtstreeks steunen door deze link met een eenmalige donatie of gift.

  • Kies een onderwerp
  • Gasten uitnodigen
  • Research
  • Opname
  • Editing
  • Feedback gast
  • Vormgeving en quotes
  • Shownotes
  • Publicatie

Podcast maken

Hoe werkt het om een podcastaflevering te maken en hoeveel tijd kost alles? We willen daarvoor een gemiddeld beeld geven.

1 We overleggen eens per maand over de onderwerpen binnen het Baken en kiezen de onderwerpen die we willen gaan uitbrengen. Dit doen we op basis van actualiteiten en onderwerpen die aangedragen zijn door onze luisteraars.

2 Wanneer we een onderwerp gekozen hebben doen we inhoudelijke research, peilen we bij collega’s waar ze vragen over hebben en bereiden we ons voor op het gesprek.

3 Vervolgens benaderen we gast(en).

4 We hebben we een voorgesprek met de gast(en) om af te stemmen waar het gesprek over kan gaan.

5 We bereiden de opname voor met vragen en maken de opname.

6 De opnames van het gesprek gaan naar onze editor die met wat knipwerk zorgt voor een prettig te luisteren aflevering en de nodige redactie mocht de aflevering te lang zijn.

7 De edit wordt dan voorgelegd aan de gast of gasten met de vraag is dit zo oké, of zijn er dingen die je “niet gezegd wilt hebben”. Mocht dat laatste het geval zijn dan knippen we dat eruit. Op deze manier weten onze gasten dat ze zeggenschap behouden over wat ze wel of niet gezegd hebben. Daar hechten we ook aan.

8 We maken de coverart. We zoeken in elke aflevering leuke quotes die gebruikt kunnen worden voor promotie. Ook deze worden eerst aan onze gasten voorgelegd.

9 Er worden shownotes verzameld en geschreven. Voor elke aflevering maken we show notes met relevante linkjes en foto’s.

10 Als dit allemaal gebeurd is, is een aflevering klaar voor publicatie. Alles bij elkaar kost het gemiddeld zo’n 24 uur om een aflevering te maken.

Gelden verantwoording

Om transparant te maken wat we doen met de gelden die we ontvangen hebben we dit in kaart gebracht met deze balkjes. Als je ons sponsort dan help je ons met de kosten van de podcast. Iedere woensdag worden dit verder bijgewerkt.

De laatste keer dat we dit hebben bijgewerkt is: woensdag 24 maart 2021

Afl 1: Kennismaking met Kirsten en Myrna
Afl 2: Kennismaking met Verloskundig Baken
Afl 3: IGO met Susanne Zuidhof
Afl 4: Centering Pregnancy met Katja van Groesen
Afl 5: Waardegedreven zorg met Matthijs Nijenhuis en Bas Nij Bijvank
Afl 6: Babyconnect met Dorine Veldhuyzen
Afl 7: Bekkenbodem met Alec Malmberg
Afl 8: Kansrijke start, een jeugdarts aan het woord met Jinke van der Put
Afl 9: Een portret van de klinisch verloskundige
Afl 10: Integrale bekostiging, in gesprek met de NZa