ANBI-status

Verloskundig Baken is door de fiscus aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dit betekent dat:

Schenkingen en erfenissen die de stichting ontvangt, vrijgesteld zijn van schenk-en erfbelasting.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten-of vennootschapsbelasting.