De stichting

Als Stichting Verloskundig Baken hebben we als doel de gehele geboortezorg te inspireren en het gesprek te bevorderen over de overkoepelende en inhoudelijke geboortezorg. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitbrengen van podcasts, nieuwbrieven, social media posts en organiseren van activiteiten zoals scholingen en symposia. Hierbij is er geen winstoogmerk.

 

Stichting Verloskundig Baken bestaat uit een bestuur en een klankbordgroep.
Bestuur: Myrna Knol (voorzitter), Kirsten Schatorjé (secretaris), Marlou Dankers (penningmeester)
Klankbordgroep: Jolanda Liebregts, Rachel Reintjes, Karika van Hemert, Manon Vriesen en Esther Feijen-de Jong

 

Vaste gast Peters data praatje: Peter Achterberg

 

Editing, vormgeving en technische ondersteuning: Joost Dikker Hupkes

 

Hier vind je onze statuten: Statuten Verloskundig Baken.

Financieel beleid

Het vermogen van onze stichting wordt gevormd door:
– inkomsten uit de activiteiten die plaatsvinden,
– subsidies en donaties (petje af en donaties via de website)
– schenkingen, afstellingen en legaten
– alle andere verkrijgingen en baten

 

Er worden geen overeenkomsten afgesloten die op enige wijze onze redactionele vrijheid of kernwaarden aantasten noch die de schijn hiervan kunnen creëren.

 

Het bestuur van de stichting beheert het verkregen vermogen en bepaalt de besteding van de inkomsten. Voor het bereiken van ons doel maken we kosten. De inkomsten zullen voor meer dan 90% en in de volgende hiërarchie besteed worden aan:
– De podcast: Een van de voornaamste manieren om ons doel te bereiken is het uitbrengen van een podcast. Voor het ontwikkelen van de podcast, worden er kosten gemaakt die kunnen oplopen tot €1500. Dit bedrag zit voornamelijk in de editing en vormgeving van de podcast. Gasten werken vrijwillig mee, er is geen vergoeding van onkosten.
– De beloning voor bestuurders en commissieleden
– Wanneer de inkomsten het toelaten zal het bestuur en de commissie een redelijke vergoeding krijgen voor het in stand houden en het besturen van de stichting. Dit zijn vacatiegelden voor onder andere het voor bereiden en bijwonen van vergaderingen.

 

Reserves voor te organiseren evenementen in de toekomst om de geboortezorg te inspireren en het gesprek te bevorderen.
Op dit moment is er nog geen balans beschikbaar en zal de begroting voor het aankomende boekjaar gepubliceerd worden op de website

2021 Winst en verliesrekening Baken

RSIN: 861885521

KvK: 81006179

Bankrekening: NL 36 TRIO 03 2012 8296