62: Continuïteit van zorgverlener met Renate Simmelink

Verloskundig Baken
Verloskundig Baken
62: Continuïteit van zorgverlener met Renate Simmelink
Loading
/

AFLEVERING OMSCHRIJVING

Vandaag gaan we het hebben over continuïteit van zorgverlener. Eentje die al lang op ons wensenlijstje staat! Waarom? Omdat het een onderwerp is die ook vaak genoemd wordt in de capaciteitsvraagstukken. In hoeverre kan je door continuïteit van zorgverlener in te voeren, de druk op de tweede lijn verkleinen, met minder verwijzingen en interventies? En wat is continuïteit van zorgverlener nou eigenlijk precies? Hoe kan je dit organiseren, ook in een grotere praktijk? Of is het synoniem aan caseloadwerken. Kan je in een ziekenhuis ook continuïteit geven?

Onze gast voor deze podcast is Renate Simmelink. Renate is (klinisch) verloskundige en heeft zich inmiddels ook toegerust op wetenschappelijk onderzoek naar continuïteit van zorgverlener. Er wordt veel gezegd en geschreven over dit onderwerp maar wij willen het heel graag van Renate horen hoe het echt zit. We zijn heel benieuwd!

Shownotes, doneren, of meer info over Verloskundig Baken: www.verloskundigbaken.nl

GASTEN

Renate Simmelink

(klinisch) Verloskundige, MSc

Je kan haar hier vinden op Linkedin.

SHOWNOTES

Continuïteit van zorgverlener

interessante documentatie/links

 

Allereerst het artikel van Hannah de Klerk. Een van de redenen die door vrouwen werd genoemd voor het niet noemen van hun NSE, was dat de zorgverlener daar geen goede/geschikte omstandigheden voor creëerde. Je kan je voorstellen dat wanneer het vertrouwen groeit in de relationele continuïteit, dat die omstandigheden zich sneller voor zullen doen.

(Non-)disclosure of lifetime sexual violence in maternity care: Disclosure rate, associated characteristics and reasons for non-disclosure | PLOS ONE

 

 

Ten aanzien van het verminderen van de verwijscijfers en verminderen van interventies zonder verlies van kwaliteit:

 

Een mooi kwalitatief artikel, die laat zien dat relationele continuïteit leidt tot vertrouwen, wat een direct effect heeft op hoe de bevalling verloopt en wordt ervaren.

Journey to Confidence: Women’s Experiences of Pain in Labour and Relational Continuity of Care – Leap – 2010 – Journal of Midwifery & Women’s Health – Wiley Online Library

 

Dit artikel van Pien Offerhaus, welke een significante variatie laat zien in verwijzingen tussen eerstelijns verloskundigenpraktijken. Tevens laten ze zien dat met de verwijzingen, de hoeveelheid interventies stijgen zonder verbetering van de uitkomsten (en je kunt je afvragen wat het doet op de tevredenheid).

Variation in referrals to secondary obstetrician-led care among primary midwifery care practices in the Netherlands: a nationwide cohort study – PMC (nih.gov)

 

En dan het artikel, eveneens van Pien Offerhaus, welke laat zien dat caseload zorg geassocieerd is met minder verwijzingen. Tevens is de kans groter op een spontane vaginale baring en thuisbevalling, terwijl de kans op een inleiding, kunstverlossing en sectio kleiner is. Er werd geen verschil gevonden in perinatale uitkomsten, wat laat zien dat deze vorm van zorg net zo veilig is.

Women’s characteristics and care outcomes of caseload midwifery care in the Netherlands: a retrospective cohort study – PMC (nih.gov)

 

En het artikel van Yvonne Kuipers, waarmee ook zij laat zien dat de kans op verwijzen kleiner is wanneer je in een kleiner team onder zorg bent. Net zoals Pien Offerhaus, heeft zij laten zien dat het verwijzen an sich al grotere kans geeft op pijnstilling en sectio.

The comparison of birth outcomes and birth experiences of low-risk women in different sized midwifery practices in the Netherlands – ScienceDirect

 

Onderstaand artikel van Project 20, waar onderzoek is gedaan onder vrouwen in kwetsbare omstandigheden in Engeland, laat zien dat de kans op een laag geboortegewicht en vroeggeboorte groter was bij standaard zorg vergeleken met continuïteit.

Project20: Does continuity of care and community-based antenatal care improve maternal and neonatal birth outcomes for women with social risk factors? A prospective, observational study | PLOS ONE

 

 

Ten aanzien van de tevredenheid onder vrouwen:

 

Changing Childbirth: a pilot project – Hicks – 2003 – Journal of Advanced Nursing – Wiley Online Library

 

Continuity of care by a primary midwife (caseload midwifery) increases women’s satisfaction with antenatal, intrapartum and postpartum care: results from the COSMOS randomised controlled trial – PMC (nih.gov)

 

 

Ten aanzien van de werktevredenheid/vermindering uitstroom onder verloskundigen:

 

Het volgende artikel, welke wetenschappelijke onderbouwing geeft voor wat we in de podcast ook al aangaven: het werkt zo veel prettiger als je iemand al kent!

Factors associated with midwives’ job satisfaction and intention to stay in the profession: An integrative review – Bloxsome – 2019 – Journal of Clinical Nursing – Wiley Online Library

 

En onderstaande artikel laat zien dat verloskundigen veel satisfactie halen uit het werken in caseload modellen (wat niet altijd solo is).

Job satisfaction and sustainability of midwives working in caseload models of care: An integrative literature review – ScienceDirect

Bovenstaande artikelen beschrijven allebei dat het gevoel van autonomie en de mogelijkheid om zelf je eigen tijd in te delen als grote voordelen worden ervaren die bijdragen aan de werktevredenheid.

ACHTERGROND VAN DE PODCAST

Met deze podcast willen we een podium geven aan vernieuwende onderwerpen binnen de geboortezorg. Hiermee willen we het gesprek opgang brengen en zorgverleners binnen de geboortezorg inspireren.

Verloskundig Baken presentatoren zijn: Kirsten Schatorjé en Myrna Knol

De klankbordgroep wordt gevormd door Jolanda Liebregts, Rachel Reintjes, Karika van Hemert, Marlou Dankers en Esther Feijen – de Jong, Manon Vriezen, Susan Uijttewaal en Kelly de Jong.

Peters Datapraatje wordt mogelijk gemaakt door Peter Achterberg

Editing: Joost Dikker Hupkes

Zeegeluiden en muziek van Zapsplat

Je kan ons vinden op:

www.verloskundigbaken.nl

Linkedin: Verloskundig Baken

Instagram: @verloskundig_baken

Facebook: Verloskundig Baken

Twitter: @verloskundigb

Wil je ons steunen dan kan dat met een kleine maandelijkse bijdrage via petje.af en ook door een eenmalige donatie via deze link.