Verloskundig Baken
Verloskundig Baken
48: Een portret van de ... fertiliteitsarts met Marjolijn Blankestijn en Amber Schepers
Loading
/

AFLEVERING OMSCHRIJVING

Deze week hebben we een nieuwe aflevering in de reeks ‘Portret van…’ Deze keer met de fertiliteitsarts. Met Marjolijn Blankestijn en Amber Schepers praten we over hun vak: hoe ziet hun dag eruit en wat maakt dit beroep voor hen zo leuk? Naast dat we de inhoud van hun werkdag bespreken, praten we ook over de dilemma‘s en soms lastige keuzes die zij moeten maken. Veel luisterplezier met dit inkijkje in weer een bijzonder beroep binnen de geboortezorg.

Shownotes, doneren, of meer info over Verloskundig Baken: www.verloskundigbaken.nl

GASTEN

Marjolijn Blankestijn

Arts voortplantingsgeneeskunde

Arts-seksuoloog NVVS/SH

Je kan haar hier vinden op Linkedin.

Amber Schepers

Fertiliteitsarts FKT

Je kan haar hier vinden op Linkedin.

SHOWNOTES

Portret van de … de fertiliteitsarts

Beroepsvereniging voor fertiliteitsartsen.

Freya, “dé vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen”.

Isala Publieksacademie – fertiliteit presentatie van Marjolijn Blankestijn.

Peters datapraatje

Zwanger na IVF

Peter Achterberg, Consanax

 

In Nederland worden momenteel jaarlijks rond 5000 kinderen geboren na IVF (IVF = IVF, ICSI of Cryo). De data over IVF uit de gezamenlijke IVF registratie’s (NVOG) worden gepresenteerd op een website van de Gynaecoloog. Dat zijn data over ivf-resultaten per kliniek en voor heel Nederland: https://www.degynaecoloog.nl/nuttige-informatie/ivf-resultaten/

 

Jammer genoeg ontbreekt daar op jaarbasis veel informatie zoals de leeftijdsverdeling van de zwangeren en de uitkomsten zoals % vroeggeboorte, aangeboren afwijkingen of sterftekansen. Door jaarlijks (veilig) te koppelen met de Perined data zou veel van dit soort relevante informatie boven tafel kunnen komen. In 2021 verscheen (na eenmalig complex koppelen) een artikel over de Nederlandse IVF-resultaten over 23.000 eenling ivf-kinderen, met uitkomsten en risicofactoren over de periode 2000 t/m 2020 (Pontesilli et al, 2021). Daar ga ik later nog kort op in.

 

Trends in de tijd van het aantal IVF-kinderen

Na een gestage toename van ongeveer 3000 ivf-kinderen in 2002 tot rond 5500 in 2019 is het aantal IVF-kinderen in het coronajaar 2020 (logischerwijze) met meer dan 700 gedaald (Figuur F1). Opvallend is de sterke daling van het aantal IVF-meerlingkinderen van 1650 in 2002 naar rond 300-350 per jaar vanaf 2014. Steeds vaker wordt er nu 1 embryo (ipv 2 of meer) teruggeplaatst. 

 

In Nederland is nu ongeveer 3% van alle kinderen een ivf-kind, maar dit percentage stijgt nog steeds (Figuur F1).

 

Omdat meerlingkinderen een 3-4 maal verhoogde kans hebben op een ongunstige uitkomst, zoals perinatale sterfte, heeft de sterke daling in ivf-meerlingen waarschijnlijk bijgedragen aan de daling van de Nederlandse perinatale sterfte in de periode tussen 2003 en 2015.

 

 

IVF en risico’s op ongunstige uitkomsten

Het eerder genoemde artikel laat zien dat Nederlandse ivf-eenlingen tussen 2000 en 2020 een verhoogd risico hadden op vroeggeboorte (<37wkn), op extreme vroeggeboorte (<32 wkn), op aangeboren afwijkingen en op perinatale sterfte (Tabel 1). IVF via ingevroren embryo’s gaf lagere risico’s dan met verse embryo’s.

 

 

IVF-moeders waren met gemiddeld 34 jaar flink ouder dan gemiddeld. De geboorte risico’s werden behalve door IVF ook mede bepaald door risicofactoren van de moeders (hyptertensie, diabetes, medische geschiedenis) en door bepaalde aan ivf-gerelateerde ingrepen (zie Pontesilli et al, 2021).

 

IVF internationaal

Internationaal gezien scoort Nederland qua percentage IVF-kinderen gemiddeld, dwz dat er in Europese landen zowel veel hogere als veel lagere percentages IVF-kinderen voorkomen. Landen als Denemarken, Spanje en Belgie komen tot 5% of meer ivf-kinderen, terwijl Ierland en Malta op 0,4-0,5% blijven steken. Nederland scoort momenteel gemiddeld binnen de EU/EFTA landen en is daarin (met rond 3% ivf-kinderen) vergelijkbaar met Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Maar een verdere toename lijkt gezien de trend van de laatste tien jaar logisch.

 

Er zijn wel flinke verschillen tussen landen in het percentage van het gebruik van ingevroren versus verse embryo’s en andere parameters. Daarover verschijnen regelmatig internationaal vergelijkbare studies (zie bijv. ESHRE, 2021).

 

Tabel 1. IVF-kinderen als percentage van alle levendgeborenen in EU/EFTA landen

 

Er zijn verder nog veel verschillen tussen Europese landen in de wet- en regelgeving mbt IVF en de organisatie, financiering en registraties. Zo is IVF in veel landen beperkt tot onvruchtbare echtparen en regelmatig niet toegestaan voor alleenstaande vrouwen of vrouwenparen en er zijn verschillende bovengrenzen aan de leeftijd van de aanstaande moeder (ESHRE, 2020). Ook zijn er verschillen in aard en omvang van de registraties.

 

Referenties

Pontesilli M, Hof MH, Ravelli ACJ et al. Effect of parental and ART treatment characteristics on perinatal outcomes. Human Reproduction: 2021, 36, 6, 1640-1656. Doi:10.1.1093/humrep/deab008.

 

ESHRE 2021. Wyns C, De Geyter C, Calhaz-Jorge C et al. ART in Europe, 2018: results generated from European registries by ESHRE. Human Reproduction Open: 2022, 1-20. Doi.org/10.1/hropen/hoac022.

 

ESHRE 2020. Calhaz-Jorge C, De Geyter C, Kupka MS et al. Survey on ART and IUI: legislation, regulation, funding and registries in European Countries. Human Reproduction Open: 2020: 1-15. Doi.org/hropen/hoz044.

ACHTERGROND VAN DE PODCAST

Met deze podcast willen we een podium geven aan vernieuwende onderwerpen binnen de geboortezorg. Hiermee willen we het gesprek opgang brengen en zorgverleners binnen de geboortezorg inspireren.

Verloskundig Baken presentatoren zijn: Kirsten Schatorjé en Myrna Knol

De klankbordgroep wordt gevormd door Jolanda Liebregts, Rachel Reintjes, Karika van Hemert, Marlou Dankers en Esther Feijen – de Jong en Manon Vriezen.

Peters Datapraatje wordt mogelijk gemaakt door Peter Achterberg

Editing: Joost Dikker Hupkes

Zeegeluiden en muziek van Zapsplat

Je kan ons vinden op:

www.verloskundigbaken.nl

Linkedin: Verloskundig Baken

Instagram: @verloskundig_baken

Facebook: Verloskundig Baken

Twitter: @verloskundigb

Een voicemail achterlaten op: 06-82858646

Wil je ons steunen dan kan dat met een kleine maandelijkse bijdrage via petje.af en ook door een eenmalige donatie via deze link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *