Verloskundig Baken

Het doel van Stichting Verloskundig Baken is “het inspireren en het (doen) bevorderen van het gesprek over de overkoepelende en inhoudelijke geboortezorg”. We willen een onafhankelijk podium creëren waar een verdiepend en inspirerend gesprek over ontwikkelingen in de geboortezorg kan plaatsvinden. Op dit moment doen we dit door een tweewekelijkse podcast uit te brengen, door gespreksleider te zijn en door allemaal op onze eigen manier actief te zijn binnen het Verloskundig Baken en de geboortezorg in Nederland.

De podcast

Voor onze podcast krijgen we ideeën van luisteraars en volgen we de actualiteit, vraagstukken en innovaties in het geboortezorg veld. Hierdoor hebben we een lange lijst met onderwerpen waaruit we kunnen kiezen voor de podcast. Wanneer we een onderwerp gekozen hebben doen we inhoudelijke research, peilen we bij collega’s waar ze vragen over hebben en bereiden we ons voor op het gesprek. Vervolgens benaderen we gasten en hebben we een voorgesprek om af te stemmen waar het gesprek over kan gaan. De opnames van het gesprek voeren we over Zoom en gaan naar onze editor die met wat knipwerk zorgt voor een prettig te luisteren aflevering. De edit wordt dan voorgelegd aan de gast of gasten met de vraag is dit zo oké, of zijn er dingen die je “niet gezegd wilt hebben”. Mocht dat laatste het geval zijn dan knippen we dat eruit. Op deze manier weten onze gasten dat ze zeggenschap behouden over wat ze wel of niet gezegd hebben. Daar hechten we ook aan. Voor elke aflevering maken we show notes met relevante linkjes en foto’s. We zoeken in elke aflevering leuke quotes die gebruikt kunnen worden voor promotie. Ook deze worden eerst aan onze gasten voorgelegd. Als dit allemaal gebeurd is, is een aflevering klaar voor publicatie. Alles bij elkaar kost het gemiddeld zo’n 24 uur om een aflevering te maken.

Copywrite

Afleveringen mogen via de website of via een link naar de website of naar een podcast speler gedeeld worden. Afleveringen delen via een download is niet toegestaan.
Foto’s en beeldmateriaal op onze socials of in de shownotes mogen alleen gedeeld worden met een link naar de bijbehorende aflevering.

Wil je gebruik maken van onze uitgebreide bibliotheek aan afleveringen en weet je niet zeker of dit kan binnen de regels van de copywrite? Neem dan gewoon even contact met ons op: info@verloskundigbaken.nl.

Historie

13 maart 2020 zijn we voor het eerst digitaal bij elkaar gekomen
omdat het duidelijk was dat er door de COVID-19-pandemie snel stappen gemaakt moesten worden voor de geboortezorg in Nederland. We bemerkte snel dat wij op een heel natuurlijke manier de rolverdeling op konden pakten. Er waren vaak maar enkele woorden nodig, taken werden snel en efficiënt opgepakt en teruggekoppeld in onze groep of naar de verloskundigen in Nederland. Onze rol in de pandemie is ten einde maar onze fijne
samenwerking is gebleven. Een herinnering aan deze tijd kan je op deze pagina vinden.

Op 17 november 2020 hebben we onze eerste twee podcast afleveringen uitgebracht.